Wizja spółki

Naszym celem jest być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów, dostawców, pracowników oraz dla regionu. Być najlepszym w branży wiązek kablowych z pierwszorzędnym produkcyjnym i rozwojowym know-how, które nam zapewnia stabilność i sukces.

Wartości spółki

  • Poważne i fachowe działanie
  • Ludzkie podejście i praca zespołowa
  • Zapał i wzrost

Misja spółki

Misja spółki polega na realizacji potrzeb klientów w dziedzinie wiązek kablowych dla przemysłu samochodowego za pośrednictwem kwalifikowanych i motywowanych pracowników, którzy przejmują odpowiedzialność za rozwój swój oraz spółki. Przez to zmierzamy do stałego wzrostu a wytwarzamy zysk, którym zaspokajamy interesy właścicieli, pracowników i zainteresowanych partnerów.