Struktura společnosti

Ing. Martin Svozil, MBA

Dyrektor wykonawczy

Ing. Tomáš Galia

Dyrektor finansowy

Ing. Radim Tkadleček

Dyrektor biznesowy

Ing. Aleš Jarošík

Kierownik techn.przygotowania produkcji i rozwoju

Ing. Roman Klepek, PhD., MBA

Kierownik produlcji i logistyki

Bc. Roman Bilík

Kierownik inżynierii przemyslowej

Ing. Zenon Lisztwan

Kierownik dzialu zarzadzania jakościa

Ing. Lumír Rada, MBA

IT administrator

Bc. René Pomiklo

Menedżer HR

Pavel Šebesta

Inżynier technologii – lider grupy ZKW

Ing. Jan Šrubař

Inżynier technologii – lider grupy inni klienci

Ing. Nikolaos Koulisianis

Inżynier technologii – lider grupy Varroc